Główna Oferta edukacyjna szkoły
Szkoła gwarantuje

 

 • Najwyższą jakość kształcenia, potwierdzoną wysokimi wynikami na sprawdzianach i egzaminach
 • Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • Przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo (monitoring wizyjny i dyżury nauczycieli)
 • Naukę informatyki, pływania i języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej
 • Bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, w tym:
  • zajęcia taneczne,
  • zajęcia sportowe,
  • zajęcia plastyczne,
  • zajęcia wokalne,
  • recytatorskie,
  • aerobik,
  • zielone szkoły,
  • wycieczki, rajdy, dyskoteki
 • Możliwość rozwijania zainteresowań w każdej dziedzinie
 • Udział w konkursach i zawodach sportowych
 • Bardzo dobre warunki lokalowe: świetlica, specjalistyczne pracownie, sala gimnastyczna
 • Pomoc pedagogiczno - psychologiczną dla uczniów z trudnościami w nauce
 • Przestronną szatnię z szafką indywidualnie dla każdego ucznia
 • Bogate zasoby biblioteki szkolnej
 • Smaczne i tanie obiady w stołówce
 • Dobrze zaopatrzony sklepik szkolny
 • Twórczy zapał i wszechstronną wiedzę
 • Zrozumienie i serce pracowników szkoły

 • Zapraszamy do naszej szkoły