Główna Nasze konkursy
Nasze konkursy
Gżegżółka
Więcej…
 
As matematyki
Więcej…
 
Konkurs "Z polską mową za pan brat"

O konkursie
W  Szkole Podstawowej nr 4 w Krasnymstawie odbywa się międzyszkolny konkurs ortograficzno – gramatyczny „Z polską mową za pan brat”. Konkurs ma na celu rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania mową ojczystą oraz kształcenie umiejętności posługiwania się nią. Uczniowie mieli do rozwiązania zadania z zakresu rozumienia tekstu czytanego, z zasad ortografii i gramatyki.

Więcej…
 
Konkurs "Supermatematyk"

O konkursie

Konkurs matematyczno - informatyczny "Supermatematyk" adresowany jest do uczniów klas młodszych. Ma na celu doskonalenie rachunku pamięciowego w zakresie czterech podstawowych działań matematycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia oraz doskonalenie umiejętności sprawnego posługiwania się klawiaturą numeryczną komputera. Konkurs odbywa się w pracowni komputerowej na odpowiednim programie pod okiem nauczyciela informatyki pani Grażyny Mąki.

 

Strona z linkami do programu "Supermatematyk" do pobrania

Więcej…
 
Konkurs wokalno - muzyczny "Wspólne kolędowanie"

O konkursie

Konkurs wokalno-muzyczny "Wspólne kolędowanie" został zainaugurowany w 2003 roku z inicjatywy p. Grażyny Mąki we współpracy z siostrą katechetką. Od początku cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, dlatego rokrocznie odbywają się kolejne jego edycje.
Adresatami konkursu są uczniowie klas I - III oraz IV - VI szkoły podstawowej.Celem konkursu jest: uwrażliwienie na piękno kolęd i pastorałek, zainteresowanie uczniów wspólnym kolędowaniem, umożliwienie dzieciom realizacji własnych zainteresowań, stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań wokalnych i instrumentalnych, integracja uczniów z różnych klas i poziomów.

Więcej…
 
Bożonarodzeniowe tradycje i zwyczaje

Konkurs Bożonarodzeniowe tradycje i zwyczaje

Więcej…