Główna Komputerowy Świat Dziecka
Komputerowy Świat Dziecka

Kółko komputerowe "Komputerowy Świat Dziecka"

W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęło działalność kółko komputerowe „Komputerowy Świat Dziecka”. Zajęcia te są innowacją pedagogiczną  skierowaną do uczniów klasy III, szczególnie zainteresowanych rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy zdobytej na lekcjach zajęć komputerowych.

Praca w formie warsztatów, prowadzona jest przez nauczycielkę informatyki w naszej szkole p.Grażynę Mąkę  raz w tygodniu po 1 godzinie, jako zajęcia pozalekcyjne.

Założenia innowacji pedagogicznej „Komputerowy świat dziecka”:

• Rozwój zainteresowań komputerowych uczniów klas młodszych,

• Zapoznanie z programami użytkowymi i edukacyjnymi wspomagającymi uczenie,

• Przygotowanie do wzięcia udziału w konkursach informatycznych,

• Wyrabianie umiejętności świadomego korzystania z komputera i internetu,

• Wzbogacenie  oferty zajęć pozalekcyjnych szkoły,wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,

• Zadbanie o ciekawe formy spędzanie czasu wolnego uczniów klas młodszych,

• Zapobieganie zagrożeniom wynikających z niewłaściwego korzystania z komputera i Internetu (wyrabianie umiejętności oddzielania świata realnego od wirtualnego, zapobieganie uzależnieniom od komputera i Internetu)

Nasze prace - prezentacja multimedialna "Piękna nasza Polska cała"

prezentacja 1

prezentacja2

prezentacja 3

prezentacja 4

Nasze prace - prezentacja multimedialna "Krajobrazy zimowe"

prezentacja 1

prezentacja2

prezentacja 3

prezentacja 4

prezentacja 5

Nasze prace - program Word - Autokształty "Kartka świąteczna"

Mateusz Gawiński

Nasze prace - wizualne narzędzie do nauki programowania "Baltie" - tryb Budowanie i tryb Czarowanie