Główna Wszystko o naszej szkole
Nasz patron Jan Paweł II

Dnia 16 października społeczność naszej szkoły przyjęła imię Jana Pawła II. Już od pierwszej klasy uczniowie mają za zadanie kierować się w swoim życiu słowami naszego Patrona, słowami wielokrotnie kierowanymi do dzieci i młodzieży:

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje "Westerplatte". Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można "zdezerterować".

Jan Paweł II Westerplatte 12.06.1987r.

W celu zgłębiania wiedzy o naszym Patronie, o Jego nauce w naszej szkole organizowane są konkursy plastyczne, literackie i wiedzowe. Nagrodą dla zwycięzców są wyjazdy pielgrzymkowe "Śladami Jana Pawła II". Dotychczas uczniowie wyjeżdżali do Wadowic, Krakowa, Częstochowy. W klasach istnieją kąciki poświęcone postaci naszego Patrona. Każdego 16 dnia miesiąca przy popiersiu Papieża zapalamy znicz pamięci o naszym Patronie.
Główne uroczystości związane z osobą naszego Patrona to:
16 października - rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża
2 kwietnia - rocznica śmierci Jana Pawła II
W tych dniach społeczność szkoły uczestniczy w mszach świętych oraz apelach poświęconych postaci "Wielkiego Papieża - Polaka".
Uroczystości są poprzedzone pogadankami na temat życia i działalności Ojca Świętego, sprawozdaniami z realizacji podjętych zobowiązań i podjęciem nowych. Zobowiązania to między innymi zgłębianie nauki Papieża Jana Pawła II zawartej w encyklikach, listach, homiliach, przemówieniach.